Προσωπικά δεδομένα

/Προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά δεδομένα2018-05-24T21:52:39+00:00

Πολιτική απορρήτου – χρήση προσωπικών δεδομένων

Ο παρών ιστότοπος τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας Alykon Ανακύκλωση ΙΚΕ.  Η εταιρεία μας χειρίζεται ποικίλα προσωπικά δεδομένα, όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άλλες πληροφορίες σχετικές με την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου των ιδιωτών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον είτε μέσω απευθείας τηλεφωνήματος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε με γραπτό αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με την επίσκεψή σας σε μία από τις εγκαταστάσεις μας. Για τον λόγο αυτό, η ασφάλεια των δεδομένων και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν έρχεστε σε επικοινωνία με εμάς, καθώς και πώς προστατεύουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων. Το απόρρητο των πληροφοριών σας είναι σημαντικό για εμάς, επομένως είτε είστε νέος είτε παλιός πελάτης μας, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να γνωρίσετε τις πρακτικές μας και επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε απορίες.

Η ALYKON Ανακύκλωση ΙΚΕ(«εμείς», «εμάς» ή «μας») είναι ο επονομαζόμενος «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και είναι, επομένως, υπεύθυνη για τη νομιμότητα των ενεργειών στις οποίες προβαίνουμε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Σε γενικές γραμμές, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε αφορά στοιχεία που χρειαζόμαστε προκειμένου να διαγράψουμε οριστικά το παλαιό ή τρακαρισμένο σας αυτοκίνητο. Αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας σας, το Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου, την διεύθυνση σας. Τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να λαμβάνουμε για να σας διαγράψουμε το όχημα που βρίσκεται στην ιδιοκτησία σας στην Νομαρχία Μεταφορών αφού τα προωθήσουμε στον φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων είναι τα μοναδικά δεδομένα που είναι υποχρεωτικό να παρέχετε. Ανάλογα με όχημα που έχετε στην κατοχή σας, και εφόσον επιθυμείτε το μέγιστο οικονομικό όφελος για την παράδοση και συνέχιση των διαδικασιών για οριστική διαγραφή μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οχήματος σας, την μάρκα, το μοντέλο, κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να έχετε το μέγιστο οικονομικό όφελος κατά την παράδοση του οχήματος σας στην εταιρία μας. Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός.

Εάν καλέσετε το τηλεφωνικό μας κέντρο, θα συλλέξουμε τα δεδομένα που παρέχετε κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος. Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, τα cookie μας επίσης συλλέγουν κάποια στοιχεία.

Εάν πραγματοποιήσετε τηλεφώνημα για λογαριασμό κάποιου άλλου για κάποιο άλλο πρόσωπο μέσω του ιστοτόπου μας, θα ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα σχετικό με το πρόσωπο αυτό. Σε αυτές τις περιστάσεις, βασιζόμαστε σε εσάς ότι θα ενημερώσετε τα πρόσωπα αυτά σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Προτού προβούμε στη διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας, θα ζητάμε τη συναίνεσή σας. Επομένως, καλείστε να χρησιμοποιείτε το ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στον ιστότοπο μας προκειμένου να μας παραχωρήσετε τη συναίνεσή σας που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά. Μπορείτε φυσικά να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποτεδήποτε. Δεν θα χειριζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δεν μας επιτρέπετε να χειριζόμαστε ή που δεν μας έχετε παράσχει. Περιορισμένος αριθμός των μελών του προσωπικού μας θα έχει πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας και αφού χειριστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας σύμφωνα με το σχετικό αίτημά σας, θα διαγράφουμε τα δεδομένα το συντομότερο δυνατό.

Τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα σας

Προκειμένου να μας επιτρέπεται να χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, οι ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων μας υποχρεώνουν να έχουμε μία «νομική βάση» για καθέναν από τους σκοπούς μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε συντάξει τον παρακάτω πίνακα για να παρουσιάσουμε τη νομική μας βάση για καθέναν από τους σκοπούς μας.

Τι κάνουμε (οι σκοποί μας αναφορικά με τη μεταχείριση των προσωπικών δεδομένων σας) Η νομική βάση μας Χρόνος αποθήκευσης
Μας καλείτε να σας ενημερώσουμε για την οριστική διαγραφή και ανακύκλωση οχήματος  που έχετε στην κατοχή σας και επιθυμείτε να διαγράψετε, ως προς τη διαδικασία και το οικονομικό όφελος που μπορείτε να έχετε. Η κλήση προς το τηλεφωνικό μας κέντρο, δείχνει την συναίνεση σας  να μας παράσχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η συναίνεσή σας αποτελεί τη νομική βάση. 6 μήνες από την κλήση σας κρατείτε αρχείο του τηλεφωνήματος σας ώστε να γνωρίζουμε το ιστορικό του οχήματος. Η συναίνεση για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε.
Εάν επιλέξετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαγραφής του οχήματος σας στην εταιρία μας θα καταστήσουμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα γνωστά σε συνεργάτη μας ώστε να προχωρήσει σε παραλαβή του οχήματος. Έχουμε ήδη ζητήσει την γραπτή σας συναίνεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας.

Με την συναίνεση σας τα δεδομένα σας κρατούνται από τον συνεργάτη μας μέχρι την παραλαβή του οχήματός σας και αμέσως μετά διαγράφονται από το αρχείο αυτού και παραδίδονται σε εμάς. Εφόσον υπάρξει κόλλημα κατά την παραλαβή ζητούμε τη συναίνεση εκ νέου για να κρατήσουμε τα δεδομένα σας, μέχρις ότου ξεπεραστούν τα κολλήματα. Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων όποτε το επιθυμείτε.
Εάν έχετε εκκινήσει διαδικασία διαγραφής διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το κλείσιμο ραντεβού ή την επίλυση κολλημάτων προκειμένου να προχωρήσουμε στην οριστική διαγραφή. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να ασκήσουμε τη δραστηριότητά μας και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να διαγράψετε το όχημα σας χωρίς να διαγράψουμε απευθείας τα δεδομένα . Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τηλεφώνημα μπορείτε άμεσα να μας ενημερώσετε ΠΡΟΦΟΡΙΚΏΣ ή ΓΡΑΠΤΩΣ. 24 ώρες από το χρονικό σημείο κατά το οποίο αφήσατε τη διαδικασία κράτησης.
Μετά την παραλαβή του οχήματος σας είμαστε υποχρεωμένοι προκειμένου να εκπληρώσουμε τους όρους της συμφωνίας μας να καταχωρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στην βάση δεδομένων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής προκειμένου να εκδοθούν τα Πιστοποιητικά με τα οποία θα προωθήσουμε τα λοιπά δικαιολογητικά στην Νομαρχία Μεταφορών (επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) ώστε με την σειρά της η Νομαρχία να πρωτοκολλήσει την οριστική διαγραφή του οχήματος σας Είναι υποχρεωτικό μετά την παραλαβή του οχήματος σας να προβούμε σε έκδοση φορολογικού παραστατικού απεικόνισης της συναλλαγής μας και έπειτα να προωθήσουμε τα έγγραφα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ώστε να διαγράψουμε το όχημα από το φορολογικό σας μητρώο. Εάν δεν επιθυμείτε τις πληροφορίες αυτές, να επεξεργαστούν από εμάς ή τους φορείς δεν μπορεί να γίνει η διαγραφή του οχήματος σας. Μέχρι την λήξη της διαδικασίας και την διαγραφή ο φάκελος σας κρατείτε σε αρχείο για 2 έτη, έτσι ώστε σε περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού καταστροφής, τιμολογίου αγοράς κωλύματος σε Νομαρχί Μεταφορών κλπ να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πλήρη διαγραφή των δεδομένων σας  η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την λήψη του αιτήματος σας.

Μετά την ολοκλήρωση διαγραφής του οχήματος σας  , είμαστε υποχρεωμένοι να σας αποστείλουμε το Τελικό Πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος σας στην διεύθυνση  που μας έχετε δηλώσει. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να ασκούμε τη δραστηριότητά μας και να σας αποστείλλουμε το τελικό χαρτί διαγραφής και ολοκλήρωσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε το τελικό σας πιστοποιητικό σας μπορείτε να μας ενημερώσετε εγγράφως η προφορικά. 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς.
Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας και για τυχόν μελλοντικά αιτήματα ή ερωτήσεις σας. Έννομο συμφέρον μας αποτελεί (i) η βελτίωση της υπηρεσίας μας μέσω της εσωτερικής εκπαίδευσης και κατά περίπτωση (ii) η ικανοποίηση των πιθανών αιτημάτων ή απαιτήσεών σας. Εάν δεν επιθυμείτε την καταγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας, μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας πριν από την έναρξη της καταγραφής. 6 μήνες από την ημερομηνία του τηλεφωνήματος. Μόνο περιορισμένος αριθμός ατόμων έχει πρόσβαση στην καταγραφή της συνομιλίας σας.
Χρήση cookie με σκοπό, για παράδειγμα, τη βελτίωση της χρηστικότητας του παρόντος ιστοτόπου, την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας και τη συλλογή στατιστικών χρήσης. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookie προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να (i) βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, (ii) να προβάλλουμε προσφορές που σας ενδιαφέρουν και (iii) να έχουμε ασφαλή προσφορά υπηρεσιών και ασφαλή ιστότοπο. Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookie στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας οποτεδήποτε. Ανάλογα με τον τύπο των cookie.

Εκτός από τα ανωτέρω, λαμβάνουμε καθημερινά μέτρα που είναι απαραίτητα για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές, όπως τήρηση βιβλίων, λογιστική, τιμολόγηση, εκπλήρωση υποχρεώσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στον βαθμό που τα ως άνω μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, λαμβάνουμε τα μέτρα αυτά με βάση τα έννομα συμφέροντά μας. Μπορεί επίσης να αναλύουμε τη συμπεριφορά των πελατών μας προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας σε γενικό επίπεδο. Ωστόσο, η ανάλυση αυτή θα χρησιμοποιεί γενικευμένα ή ανώνυμα δεδομένα σε συγκεντρωτική βάση.

Γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Θα γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Θα τα γνωστοποιήσουμε στην Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής και στην εκάστοτε Νομαρχία. προκειμένου να διευκολύνουμε την οργάνωση ταξιδιών και τις κρατήσεις σας.

Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την από μέρους του μεταχείριση των προσωπικών δεδομένων σας αφού τα λάβει από εμάς, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να επικοινωνείτε με τον εκάστοτε συνεργάτη για τυχόν αιτήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των συνεργατών προκειμένου να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Λόγω της φύσεως του κλάδου της οριστικής διαγραφής από βάσεις δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας σε διάφορες τοποθεσίες ανά την χώρα από Αρμόδιες Εθνικές Αρχές όπως η Νομαρχία Μεταφορών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κλπ.

Τρίτοι πάροχοι

Παρακαλούμε λάβατε υπόψη σας ότι ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους και διαθέτει περιεχόμενο από τρίτους παρόχους. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας. Όταν ακολουθείτε συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων, θα πρέπει να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου τους. Επίσης, εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας –σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου παρόχου μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων». Παραθέτουμε τα δικαιώματά σας παρακάτω. Τα δικαιώματά σας περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που χειριζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στο παρόν έγγραφο.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης: Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα σας και να συμπληρώσετε ελλιπή προσωπικά δεδομένα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε λόγω π.χ. λάθος αριθμό πλαισίου στην άδεια κυκλοφορίας.

iii.            Δικαίωμα διαγραφής: Υπό ορισμένες περιστάσεις, δικαιούστε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Πρόκειται για το επονομαζόμενο «δικαίωμα στη λήθη».

  1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  2. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα (ή να σταλούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων) σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή από εμάς.
  3. Δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αντίρρηση σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις δραστηριότητές μας που βασίζονται στο «έννομο συμφέρον» μας.

Τέλος, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή προστασίας δεδομένων.

Cookie

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ορισμένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης (τα επονομαζόμενα «προσωρινά cookie») και ορισμένα για μακρύ χρονικό διάστημα (τα επονομαζόμενα «μόνιμα cookie»). Εάν δεν επιθυμείτε να επιτρέψετε την αποθήκευση cookie στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει ο ιστότοπός μας μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά και ορισμένο περιεχόμενο μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων και για την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας, για τη βελτίωση της χρηστικότητας του παρόντος ιστοτόπου και για τη συλλογή στατιστικών χρήσης. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookie προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση cookie, γνωστοποιούμε δεδομένα σε τρίτους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Analytics και Google AdWords, που μεταβιβάζουν δεδομένα κίνησης ιστοτόπων στους διακομιστές της Google. Η Google Analytics δεν ταυτοποιεί ατομικούς χρήστες και δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που τηρεί η Google. Χρησιμοποιούμε αναφορές που παρέχονται από τη Google προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά με την κίνηση του ιστοτόπου και τη χρήση των ιστοσελίδων και να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις που χρησιμοποιούμε από το διαφημιστικό δίκτυο της Google και άλλων. Η Google μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της Google και για τους σκοπούς που παρατίθενται ανωτέρω στην παρούσα ενότητα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Google Analytics εάν απενεργοποιήσετε ή αρνηθείτε τα cookie, απενεργοποιήσετε το JavaScript ή χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία απενεργοποίησης που παρέχεται από την Google. Για να απενεργοποιήσετε τις διαφημιστικές λειτουργίες της Google ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης την υπηρεσία Facebook pixel, που συλλέγει ανώνυμα συγκεντρωτικά δεδομένα που μας βοηθούν να βελτιστοποιήσουμε τις αγορές διαφημίσεων στις διάφορες πλατφόρμες του Facebook (συμπεριλαμβανομένου και του Instagram). Το Facebook συλλέγει μια ταυτότητα χρήστη που του επιτρέπει να διαπιστώνει εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί κάποιον ιστότοπο με το Facebook pixel. Ωστόσο, εμείς, ως διαφημιστές, δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίσουμε τη συμπεριφορά συγκεκριμένου χρήστη. Το Facebook και οι σχετικές πλατφόρμες του βρίσκονται σε ένα κλειστό οικοσύστημα διαφημίσεων στο οποίο οι χρήστες τους μπορούν να ρυθμίσουν εάν συναινούν στη χρήση από διαφημιστές των δεδομένων που συλλέγονται από τους ιστοτόπους τους για την αγορά διαφημίσεων στο Facebook. Για να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαφημίσεων στο Facebook, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Προκειμένου να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα, έχουμε εφαρμόσει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας. Για παράδειγμα, διατηρούμε υψηλά επίπεδα τεχνικής ασφάλειας σε όλα τα συστήματα (συμπεριλαμβανομένης της ανιχνευσιμότητας, της αποκατάστασης καταστροφών, των περιορισμών πρόσβασης κτλ.). Επιπλέον, έχουμε υιοθετήσει πολιτικές προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοί μας (που ασφαλώς υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας) δεν χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα όταν δεν είναι απαραίτητο. Οι εν λόγω πολιτικές ορίζουν επίσης τα πρότυπά μας για τις περιπτώσεις όπου συμβαλλόμαστε με προμηθευτές ή εισάγουμε νέα πληροφοριακά συστήματα στις λειτουργίες μας.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την από μέρους μας μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookie ή εάν επιθυμείτε να επικαλεστείτε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: accounts@alykon.gr ή χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία:

 

Alykon Ανακύκλωση ΙΚΕ

Υπ. Διαχ. Προσωπικών Δεδομένων: Μερσίνη Βελούτσου Αγίου Λουκά 12 Παιανία 19002 Αττική

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Σε περίπτωση που αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε cookie, θα ενημερώσουμε αμέσως την παρούσα πολιτική απορρήτου και θα τη δημοσιεύσουμε στον παρόντα ιστότοπο.

 

elGreek