Αποξήλωση εργοστασίων – βιομηχανικών & επαγγελματικών χώρων

/Αποξήλωση εργοστασίων – βιομηχανικών & επαγγελματικών χώρων
Αποξήλωση εργοστασίων – βιομηχανικών & επαγγελματικών χώρων2018-09-11T15:46:15+00:00

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

H Alykon Ανακύκλωση with experienced personnel, trained personnel and state-of-the-art machinery offers decommissioning services for industrial and commercial premises, guaranteeing the time of completion of the "project" and the quality of the dismantling and disposal operations.

  • Αποσυναρμολογούμε τον εξοπλισμό με εκπαιδευμένους εργατοτεχνίτες.
  • Απομακρύνουμε τα μηχανήματα με γερανοφόρα οχήματα.
  • Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.
  • Παραδίδουμε το χώρο άμεσα για περαιτέρω αξιοποίηση.
  • Χορηγούμε πιστοποιητικά περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

See what else we do for you

Recycling-Commerce of Old Iron & Metal

Earn More From Metal Recycling

SCRAP Metals

100% of Steel in Greece and 40% of metals worldwide are used as a recycling product.

In the light of the above elements in Alykon recycling We invest in the optimisation of the processes of collection as well as the processing and sale of old iron and other metals making this service a basic part of the core of our Activities.

Decommissioning of industrial premises - factories

Earn from the know-how and experience of our people.

INTEGRATED SERVICES

OR Alykon Recycling with experienced personnel, trained personnel and state-of-the-art machinery offers decommissioning services for industrial and commercial premises, guaranteeing the time of completion of the "project" and the quality of the dismantling and disposal operations.

We apply strict rules & We deliver the site directly for use with environmental compliance certificates.

Motorcycle and Motorcycle Withdrawal

Withdrawal in machines and mopeds

MOTOR SUSPENSION

H Alykon Recycling with experience, certified procedures and absolute respect for the environment, recycles & deletes your old machine quickly & with simple procedures.

Check out the necessary withdrawal documents depending on the type of vehicle and the legal form of the holder.

Feel free to contact us for any aditional information.

Car Retirement (ΟΤΚΖ) - Recycling

With us the withdrawal never ends

DISCONTINUE NOW

H Alykon Recycling revolutionizes the withdrawal of your old car-vehicle with experience, certified procedures and absolute respect for the environment, quickly & with simple procedures.

Check out the necessary withdrawal documents depending on the type of vehicle and the legal form of the holder.

Feel free to contact us for any aditional information.

Recycling Batteries - Accumulators

Recycle your old batteries & win

Batteries - Accumulators

Recycling of batteries is a major environmental issue because of the heavy metals they contain and their unbearable discharge into the environment poses serious risks.

Based on the above elements in Alykon Recycling we invest in optimizing the collection, storage and marketing processes.

Recycling of Electrical and Electronic Devices

Give your electrical appliances a second chance

Electronic Scrap

Its facilities Alykon Recycling αποτελούν χώρο “ Πρωτογενούς συλλογής και φύλαξης ΑΗΗΕ” και παραλαμβάνουμε  απο ιδιώτες και εταιρείες “Λευκές ηλεκτρικές συσκευές”  (πλυντήρια, ψυγεία κουζίνες κ.α.) όπως επίσης ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τηλεοράσεις, εκτυπωτές, τηλέφωνα κ.α ).

And generally any kind of electrical or electronic gadgets.

Recycling of Aircraft - Ships

We do not know the size of recycling

We Recycle Airplanes & Ships

The dismantling and recycling of public transport (ships, aircraft, trains, etc.) are a crucial environmental issue for the European and international Community.

H Alykon Recycling meets the necessary criteria and has the necessary licenses to provide services for dismantling the above instruments by providing all the necessary legitimisation documents.

Genuine Used Spare Parts

Refunds at preferential prices

GENUINE MACHINED SPARE PARTS

We have managed through meticulous controls to create one
rich collection of genuine used spare parts on
better market prices.

In Alykon Elite, in our new store at 2 Chm Paiania Markopoulou, you will find the spare parts you need for
your car.

Check out the benefits of recycling the quantities of "scrap" metals:

Energy and water are saved
Maintains the reserves of the planet's minerals
Air pollution is reduced

  • Energy and water are saved

  • Maintains the reserves of the planet's minerals

  • Air pollution is reduced

en_USEnglish